موسسه فرهنگی،هنری وآموزشی خورشید اندیشه،آموزش زبان انگلیسی
bgcounters-333-1024x294

آموزش فلسفه هنر
کتاب حسن بلخاری با نام “آشنایی با فلسفه هنر” منتشر شد. پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی این کتاب را تهیه و تدوین و انتشارات سوره مهر نیز آن را منتشر کرده است.

“آشنایی با فلسفه هنر” با هدف آشنایی مخاطبان با فلسفه هنر و مباحث مطروحه در آن تهیه شده است و در واقع این کتاب در پی آن است که به یک سؤال اساسی پاسخ دهد و آن سوال این است که فلسفه هنر چیست؟

بلخاری در این‌باره گفت: فقدان سابقه تاریخی در ساحت این موضوع و نیز سمت و سوی معنایی و معنوی هنر بعد از انقلاب این بحث را به یکی از جدیترین مباحث محافل علمی و دانشگاهی تبدیل کرد.

وی افزود: این کتاب (در اصل مجموعه مقالات) به اختصار قصد شناساندن ضمنی این موضوع را دارد به همین دلیل هدف خود را ورود به عمق و گستره مباحث فلسفی قرار نمی‌دهد بلکه موضوعات را برای آشنایی کسانی که مایلند بدانند در فلسفه هنر چه مباحثی مورد توجه است ارائه می‌دهد.

این کتاب در سه بخش کلیات، هنر و فلسفه و تعاملاتی در فلسفه هنر اسلامی به نگارش درآمده که بخش اول و سوم آن از دو فصل و بخش دوم نیز از چهار فصل تشکیل شده است.

“آموزش فلسفه هنر” در ۱۳۹ صفحه با شمارگان ۲۵۰۰ نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

از این نویسنده و محقق فلسفه هنر کتابهای زیر در فروشگاههای دفتر نشر معارف و سایت پاتوق کتاب موجود و قابل تهیه است:
حکمت، هنر و زیبایی
در دایره معنا: شرح آیات معنوی در ابیات مثنوی جلد ۱
سرگذشت هنر در تمدن اسلامی جلد ۱
مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی – دفتر اول: وحدت وجود و وحدت شهود
مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی – دفتر دوم کیمیای خیال
“آشنایی با فلسفه هنر” با هدف آشنایی مخاطبان با فلسفه هنر و مباحث مطروحه در آن تهیه شده است و در واقع این کتاب در پی آن است که به یک سؤال اساسی پاسخ دهد و آن سوال این است که فلسفه هنر چیست؟

موسسه آموزشی خورشید اندیشه