موسسه فرهنگی،هنری وآموزشی خورشید اندیشه،آموزش زبان انگلیسی

آموزش نقاشی

  در آموزش نقاشی و بخصوص در مبحث نقاشی رنگ روغن، شناساندن رنگها و ترکیبات آنها به هنرجو و متعاقب …

0 دانشجو ثبت نام کرد

   

  در آموزش نقاشی و بخصوص در مبحث نقاشی رنگ روغن، شناساندن رنگها و ترکیبات آنها به هنرجو و متعاقب آن

  پرورش حساسیتهای ایشان در درک تفاوتهای ظریف و دقیق مابین رنگها اولویت اصلی است.

  در آموزش نقاشی بدلیل کثرت و فراوانی رنگهای قابل استفاده، امکان شناسایی

  و فرمول بندی تمام ترکیبات رنگی وجود ندارد. اما هنرجو به تدریج و در مراحل مختلف آموزش،

  درکی کلی از هم خانوادگی و همجواری و یا عدم سازگاری و تقابل

  رنگها را در نقاشی رنگ روغن بدست خواهد آورد. جهت آشنایی عملی هنرجو با آنچه که بصورت تئوری آموزش داده میشود،

  اجرای دقیق و کامل یک تابلوی رنگی توسط استاد و در مقایل دیدگان هنرجو،

  میتواند درک مفاهیم سنگین و پیچیده آموزشی را تسهیل نموده و ظرائف و

  دقائق فنی و تکنیکی را به هنرجو منتقل نماید.<br />

  اصولی ترین متد آموزش نقاشی که تاکنون شناخته شده، شیوه مبتنی بر ارجاع

  هنرجو به توان پایه ای ایشان در طراحی و

  مرتبط ساختن مباحث مطروحه در آموزش طراحی و آموزش نقاشی به یکدیگر میباشد

  و تنها این نوع از آموزش است که میتواند تعمیق بصری و تکامل ذهنی

  هنرجوی رشته نقاشی را بدنبال داشته باشد. بخاطر داشته باشیم که آن کس

  که خوب نقاشی میکند، جهان پیرامون خویش را بهتر درک میکند و میشناسد.

   

  برنامه درسی دوره

  Section 1: Introduction
  Digital Photography
  0 ساعت 12 دقیقه00:12
  Camera Controlsرایگان
  0 ساعت 45 دقیقه00:45
  Common sizes of Photographic Plates
  0 ساعت 60 دقیقه00:60
  Section 2: Light Photography
  Exposure and Rendering
  0 ساعت 30 دقیقه00:30
  First Camera Photography
  0 ساعت 22 دقیقه00:22
  Section 3: Conclusion
  Future of Photography
  0 ساعت 20 دقیقه00:20
  آزمون نهایی برای دوره
  0 ساعت 10 دقیقه00:10

  بررسی دوره

  هیچ بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

  شرکت در دوره

  جستجوی پیشرفته

  دوره های محبوب

  آخرین مطالب

  موسسه آموزشی خورشید اندیشه